InterContinental, Ljubljana

 ​​ sreda, 18. 10. 2023

   ​​ info@opencon.si

Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti opisuje vrsto in namen uporabe podatkov, ki jih zbiramo na spletni strani www.opencon.agenda.si, ter kako se jih lahko spremeni ali izbriše. Zbrane osebne podatke obravnavamo skladno z omenjeno politiko in veljavnimi predpisi s področja varovanja osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

AGENDA d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 49, 2000 Maribor
Telefon: 02 421 61 31
Elektronska pošta: info@agenda.si

Obdelava osebnih podatkov

Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani se zbirajo naslednji podatki:

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu)
 • nastavitve brskalnika,
 • vsebine in podstrani, ki ste jih obiskali,
 • datum in ura obiska,
 • trajanje obiska,
 • ostali podatki, razvidni iz informacij o piškotkih.

Namen: Namen obdelave teh podatkov je podrobneje opisan v tabelah z informacijami o piškotkih.

Pravna podlaga: V obdelavo privolite s tem, ko soglašate z uporabo piškotkov.

Čas hrambe: Osebne podatke, zbrane s piškotki, hranimo najdlje 12 mesecev po zadnji zabeleženi aktivnosti na spletni strani.

Pošiljanje sporočil preko kontaktnega obrazca

Pri pošiljanju sporočil preko kontaktnega obrazca se zbirajo naslednji podatki:

 • ime in priimek,
 • naziv podjetja / organizacije,
 • e-poštni naslov,
 • telefonska številka,
 • datum in čas pošiljanja,
 • drugi podatki, ki jih posameznik posreduje ali da na razpolago z izpolnitvijo obrazca.

Namen: Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob pošiljanju sporočil preko kontaktnega obrazca potrebujemo za obdelavo vašega sporočila in za komunikacijo z vami glede vprašanj. 

Pravna podlaga: Osebni podatki se zbirajo na podlagi posameznikovega jasnega in nedvoumnega soglasja, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Čas hrambe: Osebni podatki se hranijo do umika privolitve.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Agenda d.o.o. za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne fizične, tehnične, logične in organizacijske postopke in ukrepe, na podlagi sprejetih internih aktov na področju varovanja informacij oziroma preko pogodbenih partnerjev tako, da se:

 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • zagotavlja učinkovit način arhiviranja, uničenja, izbrisa ali anonimizacije osebnih podatkov;
 • varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema;
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki kakorkoli obdelani in kdo jih je obdelal, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.